Reklamační řád

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Ustanovení všeobecná a vymezení pojmů

1.1
 Reklamační řád internetového obchodu www.greisi.cz byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a ve znění jeho pozdějších předpisů.

1.2     Prodávajícím je ve smyslu tohoto Reklamačního řádu společnost Greisi-kožená galanterie, se sídlem Ostravská

954, Frýdek-Místek , 738 02  IČ:12090841


1.3  Kupujícím se rozumí osoba, která nakupuje prostřednictvím internetového obchodu www.greisi.cz.
1.4  Reklamací se rozumí oznámení kupujícího o vadách zboží, které bylo učiněno bez zbytečného odkladu po té, kdy kupující takovou vadu zjistil.
1.5  Vadou zboží se rozumí stav, kdy bylo zboží předáno kupujícímu v jakosti a provedení, které neodpovídá příslušné normě, nebo právnímu předpisu či účelu, k němuž se obvykle používá.

2. Podmínky záruky

2.1  Pokud dodané zboží vykazuje zjevné vady, nebo vznikne-li na něm reklamovatelná vada je kupující oprávněn využít reklamaci.
2.2  Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními (24 měsíců).
2.3  Společnost Greisi– kožená galanterie si vyhrazuje právo na vyřízení reklamace do 30 pracovních dnů ode dne přijetí reklamovaného zboží.
2.4  Dojde-li v důsledku reklamace k výměně vadného zboží za zboží bez vady, běží pro nové zboží záruční doba ode dne převzetí tohoto nového zboží.

3. Způsob uplatnění nároků

3.1 Reklamaci uplatňuje kupující zásadně písemně – poštou - na adresu společnosti Greisi-prodejna kožené galanterie,Malé náměstí 94, Frýdek-Místek nebo prostřednictvím e-mailu na adresu: eshop@greisi.cz. Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál nebo kopii vydaného prodejního dokladu (faktury - daňového dokladu).
3.2  Kupující zašle na vlastní náklady v původním a nepoškozeném obalu zboží na adresu prodávajícího. Reklamace   zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijata.
3.3  Po vzájemné dohodě prodávajícího s kupujícím může být reklamace vyřízena poskytnutím slevy, vrácením peněz, nebo výměnou zboží.U zahraničních zásilek je bankovní poplatek za převod vrácených peněz plně v režii zákazníka.
3.4  V případě, že reklamace nebude uznána zašle prodávající kupujícímu zboží zpět a to výlučně na jeho náklady.
3.5  Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího nebo ošetřováním výrobku, které je v rozporu s doporučeným ošetřováním   výrobku na etiketě nesoucí tuto informaci.

4. Závěrečné ustanovení
 

4.1  Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.9.2012

Vítězslav Guňka - Greisi
Čajkovského 1439
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
IČO: 12662992
DIČ: CZ6308070076
Čeština
cz
Slovak
sk