Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní prohlášení

Tyto Obchodní podmínky upravují právní vztahy a podmínky, vznikající mezi společností Greisi- kožená galanterie, se sídlem Ostravská 954, Frýdek-Místek 738 02 IČ:12090841 (dále jen prodejcem) a jeho zákazníky při prodeji zboží prostřednictvím internetových webových stránek internetového obchodu www.greisi.cz, tedy obsahem těchto obchodních podmínek jsou vázáni, práva a povinnosti z nich vyplývají jak pro samotného prodejce, tak i pro jeho zákazníky (dále jen kupující).

2. Práva a povinnosti prodejce

1.
Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do pěti pracovních dnů od přijetí platby. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka, případně jej bude kontaktovat telefonicky pro ověření.
2. Prodejce se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu www.greisi.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost kupujícího je prodejce povinen údaje o tomto kupujícím vymazat z databáze zákazníků.
3. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží , prodejce má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout, nebo požadovat platbu předem, resp. osobní odběr.

3. Práva a povinnosti kupujícího

1.
Kupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, dobírka), uvedené v závazné objednávce.
3. V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo platí pro nákupy fyzických osob. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.
Zašlete nám písemnou zprávu obsahující informaci o odstoupení od smlouvy. Zde musí být uvedeno Vaše jméno a adresa, datum nákupu a specifikace vraceného zboží.
Pro kladné vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy musí být dodrženy tyto náležitosti: zboží musí být v nepoškozeném originálním obalu, musí být kompletní včetně etiket a dalších doplňků, musí být nepoškozené, nesmí být použité, musí být přiložen originální doklad o koupi.
Zboží bude vráceno kupujícím doporučenou poštou na adresu prodejce (nikoliv na dobírku). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány poštovní poukázkou nebo převodem na účet kupujícího dle platné objednávky a to nejpozději do 14 pracovních dnů po kladném vyřízení. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodejcem akceptováno odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
4. Kupující má právo reklamovat zakoupené zboží u prodejce. Podmínky reklamace jsou uvedeny v reklamačním řádu našeho internetového obchodu www.greisi.cz

Tyto obchodní  podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2012

 

Vítězslav Guňka - Greisi
Čajkovského 1439
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
IČO: 12662992
DIČ: CZ6308070076
Čeština
cz
Slovak
sk